Beste prijs - kwaliteit verhouding
Mogelijkheid tot thuisinstallatie
Afhalen of snelle verzending

Aansluiten aarding

Aansluiten aarding

fiche aarding vormelec  http://www.stroomopwaarts.be/sites/stroomopwaarts.be/files/vormelek_lespakket_aarding_nl.pdf

Aansluiten AARDING

Aardingen


De Aarding van een installatie is de belangrijkste schakel , want deze zorgt ervoor dat erbij een foutstroom
tijdig wordt ingegrepen door de verliestroomschakelaars en aldus gevaarlijke spanning op toestellen
vermeden wordt die kunnen leiden tot elektrocutie.

Nieuwbouw woningen zijn tegenwoordig voorzien van een aardinglus  uit verlood koper van 35mm² onder de fundamenten van de woning om een zo klein mogelijke spreidingsweerstand te verkrijgen. De spreidingsweerstand moet kleiner zijn dan 30 ohm anders dienen er bijkomende maatregelen genomen te worden. De
uiteinden moeten altijd beschikbaar zijn voor inspectie.

Bij oudere woningen is er meestal een slechte of geen aarding voorzien en kan men deze bijplaatsen door het voorzien van een aardingpen verticaal in de grond te drijven met een minimum lengte van 1m50 60cm onder het maaiveld. Praktisch is het beter om een aardingspin te nemen van 2m10 en die gelijk met het maaiveld in te drijven, dan heeft men ook nog het voordeel dat de koppeling met de beschermingsgeleider altijd bereikbaar is voor inspektie. Indien de spreidingsweerstand hoger is of 30 ohm kan men
bijkomende aardingspinnen voorzien door deze te spreiden in afstand van elkaar, dicht opeengeslagen aardingspinnen verbeteren de situatie niet!

De aardingspin kan bestaan uit een koperen pin van 35mm² of een metalen X staaf van 45mm , deze zijn gemakkelijk te verkrijgen in de vakhandel. De aansluiting van de kabel dient uiterraard te gebeuren met een bijpassende kabelklem. De aardingskabel die via de aardingsonderbreker naar de aarde loopt moet een diameter hebben van minimum 16mm² en voor secties boven de 35mm² van de voeding de sectie/2

De diameter van de hoofdbeschermingsgeleider  of aardingen in de kabels of losse aardingen kan men terug vinden in onderstaande tabel
en is een vaste geisoleerde kabel (7aderig)  en heeft een geel groen kleur bij voedingskabels met een sectie kleiner dan 16mm² moet de aarding een gelijkwaardige diameter
hebben, tussen 16 en 35mm² = minimum 16mm² en bij een sectie groter dan 35mm² = de sectie/2

Afbeeldingsresultaat voor aardingspen schema

 

Afbeeldingsresultaat voor hoofdbeschermingsgeleider

 

 

De aardgeleider of de de aardingskabel die vertrekt van de aardingsonderbreker naar de kast is minimum 6mm²

Hoofd equipotentiaal verbindingen voor het aarden van

>waterleidingen
>gasleiding
>centrale verwarming
>elektrisch boilers
>metalen delen van een gebouw die genaakbaar zijn.

dienen voorzien te worden van een geel groene aardingskabel met een minimum doorsnede gelijk aan de helft van de grootste beschermingsgeleider van de installatie maar met een minimum 6mm² en beperkt tot 25mm² als de geleider uit koper bestaat en rechtstreeks op de aardonderbreker te worden aangesloten.

Bijkomende equipotentiaal verbindingen voor het aarden van vreemde metalen genaakbare delen (zoals I profielen, metalen gebinten enz) mogen uitgevoerd worden in
een mechanische afgeschermde kabel van 2.5mm² of  vob kabel van 4mm² (uiterraard kan ook de 6mm² verder gerbruikt worden om deze verbindingen te  voorzien). Deze
bijkomende equipotentiaal verbinding kan ook geschieden door de verbinding van de metalen gedeelten onderling. Onder deze genaakbare delen verstaat men ook metalen 
baden, douchebakken en metalen wasbakken in de keuken.


Verder dienen alle stopcontacten en verlichtingskringen geaard te zijn, maar bij oudere woningen komt het voor dat er stopcontacten geplaatst zijn met een aardpen maar
waar er geen aarding is op aangelsoten. DIT MAG NIET, deze stopcontacten dienen vervangen te worden naar stopcontacten zonder aarding.

Onderstaand schema verduidelijkt de verschillende aanslutingen van de aardgeleiders.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor hoofdbeschermingsgeleider